[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
• Gewenst en ongewenst gedrag
• Externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie
• Omgangsregels

Gewenst en ongewenst gedrag

Een veilige en respectvolle omgeving
Muziekschool Gerard Boedijn staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten,
medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals:
Agressie
Discriminatie
Pesten
Racisme
Seksuele intimidatie
Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, kan contact worden opgenomen met de externe
vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring
om zaken op hun juiste waarde te schatten. Integriteit staat voorop en vertrouwelijkheid is
vanzelfsprekend.

Jij bepaalt wat voor jou ongewenst gedrag is
Soms heet het een “geintje” maar zijn het pesterijen of ontoelaatbare uitingen van intimidatie. Het kan een
ongewenste aanraking zijn, seksueel getinte insinuatie of gewoon een directe grofheid. Machtsmisbruik in
de afhankelijkheidsrelatie docent – cursist of oudere – jongere, werkgever – werknemer maar ook andere
vormen van ongewenst gedrag, zijn denkbaar. Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat
voor redenen dan ook en vormen van agressie. Dit kan zich voordoen tussen medewerkers onderling, maar
ook tussen medewerkers en cursisten en tussen cursisten onderling.

Doe er wat aan
Als je nalaat kenbaar te maken dat je er niet van bent gediend, kan het van kwaad tot erger worden.
Muziekschool Gerard Boedijn maakt zich sterk om ongewenst gedrag uit te bannen en te voorkomen.
Eerste aanspreekpunt hiervoor is de interne contactpersoon. Deze verwijst door en bemiddelt in contact
met de vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon en de vertrouwenspersoon zetten zich in om op
discrete wijze een einde te maken aan je klacht(en).
Wat te doen?
Hoe ga je om met ongewenst gedrag? Iemand er direct op aanspreken kan soms een mogelijkheid zijn,
maar lang niet altijd. Er niets van zeggen, maakt het probleem alleen maar groter. De contactpersoon
en/of de vertrouwenspersoon kan uitkomst bieden. Je klacht of verhaal wordt vertrouwelijk behandeld, en
indien nodig of gewenst, wordt de vertrouwenspersoon ingeschakeld (altijd in overleg met degene die een
klacht indient! ).

Externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie

De externe vertrouwenspersoon van Muziekschool Gerard Boedijn en van alle centra voor de kunsten,
aangesloten bij Kunstconnectie, is geregeld via Kunstconnectie. Er is een landelijke meldlijn / deze is 7
dagen per week/24 uur per dag bereikbaar: 0800 – 0204204. De meldlijn activeert in de betreffende regio
(er zijn er vier in Nederland) een professionele en getrainde vertrouwenspersoon (bedrijfsmaatschappelijk
werker van ArboNed), die direct contact opneemt met de melder en deze bijstaat. De vertrouwenspersoon|
wijst de klager ook de weg naar de Klachtencommissie (indien gewenst of nodig). De meldlijn is bekend
gemaakt via A3-posters ‘Ongewenste Omgangsvormen’. Meer posters zijn te verkrijgen via Kunstconnectie
of als PDF te downloaden van het ledennet van de Kunstconnectie.

De klachtencommissie: er is een centrale Klachtencommissie voor de Kunsteducatie, bestaande uit het
hoofd bedrijfsmaatschappelijk werk van ArboNed (voorzitter), een jurist en een deskundige uit de sector,
eventueel aangevuld met een orthopedagoog. De klachtencommissie hoort betrokkenen, doet een
uitspraak en brengt advies uit aan de directeur omtrent eventuele maatregelen.

Omgangregels

In de CAO-KE in artikel 8:5 is bepaald dat de werkgever moet zorgen voor een sociaal veilige
werkomgeving. Ook is in de CAO een klachtenprocedure opgenomen. Hieruit voortvloeiend zijn, vertaald
naar de situatie in Muziekschool Gerard Boedijn, de volgende omgangsregels opgesteld die specifiek van
toepassing zijn op het werk in deze sector. Deze omgangsregels gelden voor leden van het bevoegd gezag,
management, personeel, vrijwilligers (ouders/voogden/verzorgers van) en cursisten van centra voor de
kunsten, waaronder muziekscholen.

1. Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van Muziekschool Gerard Boedijn (als
medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de
vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het
“voor wat hoort wat principe”.

2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel en minderjarige cursisten zijn niet
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

3. Personeel en cursisten discrimineren een ander niet!

4. Personeelsleden en cursisten raken elkaar alleen aan als deze aanraking functioneel is in het
kader van de muziekles. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij
gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van
de aanraking met uitleg over het “waarom”.

5. Personeel en cursisten zijn voorzichtig als het gaat om niet-functionele aanrakingen en treden
niet ongevraagd verder binnen de persoonlijke levenssfeer van de leerling.

6. Personeel en cursisten gaan respectvol met elkaar om.

Personeel en cursisten houden zich aan deze gedragsregels en zien erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]